W Polsce procedura ustawodawcza przebiega w ściśle określony sposób, reguluje ją przede wszystkim Konstytucja i regulaminy Sejmu i Senatu.  W naszym kraju większość ustaw przechodzi drogę legislacyjną. Wyjątkami są: ustawa budżetowa, projekty kodeksów, ustawy pilne oraz zmiana Konstytucji.

Komu przysługuje Inicjatywa Ustawodawcza?

W Polsce inicjatywa ustawodawcza przysługuje:

– Prezydentowi,

– grupie 15 posłów lub komisji sejmowej,

– senatowi,

– grupie 100 tysięcy obywateli,

– Radzie Ministrów.

Projekt ustawy zawsze składa się do Marszałka Sejmu. Pomysłodawca lub grupa pomysłodawców powinna uzasadnić swój projekt. Jeśli zaistnieją wątpliwości czy projekt jest zgodny z prawem, to Marszałek przekazuje  do Komisji Ustawodawczej.

Procedura ustawodawcza w Sejmie

Po otrzymaniu projektu ustawy Marszałek Sejmu nakazuje go wydrukować, a następnie dostarczyć do wszystkich posłów. Dzięki temu będą oni mogli się z nim zapoznać. Zanim Ustawa zostanie przyjęta, musi „przejść” aż trzy czytania w Sejmie. Po drugim czytaniu pomysłodawca Ustawy nie może już jej wycofać.

W czasie pierwszego czytania pomysłodawca Ustawy krótko przedstawia swój projekt, a także odpowiada na ewentualne pytania posłów. Pierwsze czytanie może odbyć się na posiedzeniu Sejmy lub posiedzeniu Komisji Sejmowej.

Projekty ustawy o zmianie konstytucji, projekt ustawy budżetowej, projekty kodeksów, projekty wniesione przez grupę co najmniej 100 tyś obywateli muszą być zawsze czytane na posiedzeniu Sejmu. W sumie odbywają się aż trzy czytania ustawy w Sejmie.

Jak to się dzieje, że powstaje nowe prawo?

Po przejściu procedury w Parlamencie Ustawa trafia do Prezydenta. Może on ją podpisać. Oddać do oceny przez Trybunał Konstytucyjny lub zgłosić własne poprawki. Może też zgłosić veto.

Po podpisaniu Ustawy przez Prezydenta Ustawa musi zostać ogłoszona w Dzienniku Ustaw. To zadanie należy do Prezesa Rady Ministrów. Dopiero po ogłoszeniu nowej ustawy w Dzienniku Ustaw nowe prawo wchodzi w życie. Następuje to po 14 dniach. Bywa, że okres vacatio legis zostaje wydłużony.

Najczęściej wyszukiwane ustawy

Do grupy najczęściej wyszukiwanych aktów prawnych należą:

 1. Ustawa o systemie oświaty.
 2. Ustawa o rachunkowości.
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych.
 4. Ustawa o VAT.
 5. Ustawa o finansach publicznych.
 6. Ustawa o samorządzie gminnym.
 7. Ustawa o policji.
 8. Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
 9. Ustawa o pomocy społecznej.
 10. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 11. Ustawa o ochronie przyrody.
 12. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
 13. Ustawa o pracownikach samorządowych.
 14. Ustawa o własności lokali.
 15. Ustawa o odpadach.
 16. Ustawa o drogach publicznych.
 17. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 18. Ustawa o świadczeniach rodzinnych.
 19. Ustawa o samorządzie powiatowym.
 20. Ustawa o lasach.
 21. Ustawa o opłacie skarbowej.
 22. Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
 23. Ustawa o wycince drzew.
 24. Ustawa o służbie cywilnej.
 25. Ustawa pzp.

Z listą wszystkich aktów prawnych oraz treścią ustaw można zapoznać się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – http://isap.sejm.gov.pl/.

Kolejny artykuł: http://www.krp-ks.pl/niewaznosc-kredytu-we-frankach-mozliwe-roszczenia/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here